• نام سازمان مردم نهاد موردنظر (انجمن توسعه ایمنی هوانوردی) است که در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار “انجمن” نامیده می شود.
  • نوع فعالیت: کلیه فعالیتهای انجمن غیرسیاسی و غیرانتفاعی و غیردولتی بوده و در موضوع امور زیرساختی توسعه با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهدبود.
  • محدوده فعالیت انجمن در سطح ملی است.
  • محل و مرکز اصلی انجمن در: استان تهران به نشانی: تهران-شهرک اکباتان-بلوار نفیسی-کوچه تیرداد-پلاک9-طبقه دوم-واحد3 واقع است و در صورت لزوم میتواند پس از کسب مجوزاز مرجع صدور پروانه برابر مقررات در سایر نقاط داخل و خارج کشور شعبه یا دفتر نمایندگی ایجاد نماید.
  • انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام میدارند.
  • مدت فعالیت انجمن از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود میباشد.
  • دارایی اولیه انجمن اعم از منقول و غیرمنقول مبلغ 10000000ریال می باشد که از سوی هیآت موسس تمامآ پرداخت شده و در اختیار انجمن قرار گرفته است.
  • هیآت موسس انجمن اشخاصی هستند که برای تهیه مقدمات تشکیل قیام نموده اند و بعد از تاسیس تحت عنوان موسس مسوولیتی نخواهند داشت.