مقدمه :

صنعت هوانوردی جزو یکی از مهم ترین و استراتژیک ترین صنعت ها می باشد.این صنعت  نقش موثر در توسعه پایدار یک کشور دارد و چشم انداز خوب توسعه صنعت هوانوردی ایران در سالهای آینده نیازمند پیاده سازی ایمنی هوانوردی می باشد.

هیچ جا امن تر از آسمان نیست بنابراین نیاز توجه جدی به ایمنی هوانوردی در تمامی ابعاد آن در جامعه احساس می شود.

معرفی :

 • این انجمن با همت جمعی از نخبگان و متخصصین  صنعت هوانوردی در جهت  کمک به توسعه ایمن صنعت هوانوردی تشکیل گردیده و بنا دارد بر استفاده از تجربیات سایر انجمن های ایمنی در کشورهایی نظیر: آمریکا، کانادا، آلمان، هنگ کنگ، سنگاپور و …. به عنوان بازاری معتمد بر سازمان هواپیمایی کشوری در جهت ایمنی ایمنی این صنعت

 • این انجمن به عنوان نهادی مستقل و غیرانتفاعی و فارغ از ملاحظات سیاسی در جهت ارتقا ایمنی هوانوردی با استفاده از ابزار دولت، سازمانها، شرکتها و مردم عمل می کند.

چشم انداز :

 • داشتن پروازهای ایمن، اقتصادی و سازگار با محیط زیست براساس استانداردهای بین المللی

استراتژی ها:

 • ترویج، توسعه و تسهیل در پیاده سازی و دستیابی به برنامه جامع ایمنی هوانوردی براساس استانداردهای سازمان جهانی ایکائو

 • ایجاد تعامل و پل ارتباطی بین دولت، صنعت و مردم در جهت توسعه ایمنی هوانوردی

 • کمک به راه اندازی، توسعه و ارتقا سیستم های مدیریت ایمنی

 • برقراری ارتباط و همکاری و تبادل تجربه و دانش با انجمن های بین المللی ایمنی هوانوردی

 • گسترش و پیاده سازی فرهنگ ایمنی مستحکم و قوی در ساختار درونی سازمان های دیگر

 • ایمنی و ملاحظات زیست محیطی نظیر مصرف سوخت

 • هدایت و آموزش علاقه مندان به سوی صنعت هوانوردی

برنامه های انجمن:

گردآوری و شناسایی مباحث ایمنی بین المللی هوانوردی و به اشتراک گذاری آنها

 • پیاده سازی برنامه های سنجش استانداردهای ایمنی و ریسک هوانوردی

 • ممیزی سیستم های مدیریت ایمنی و کیفیت

 • ارائه آموزشهای تخصصی هوانوردی با همکاری موسسه های آموزشی داخلی و خارجی نظیر: مدیریت هوانوردی، مدیریت ریسک، مدیریت ایمنی و….

 • کارشناسی و مشاوره بیمه هوانوردی

 • انتشار نشریه مدیریت ریسک و ایمنی هوانوردی

 • برگزاری همایش های ایمنی

 • انجام پروژه های تحقیقاتی، پژوهش با دانشگاه ها و صنعت هوانوردی در خصوص ایمنی هوانوردی

 • همکاری با نهادهای دولتی و غیردولتی در جهت توسعه بررسی سوانح

 • ارائه خدمات مشاوره ای به سازمان های دولتی و غیردولتی در جهت توسعه ایمن صنعت هوانوردی

 • همکاری علمی، تحقیقاتی و آموزشی با انجمن های هوانوردی داخلی و خارجی

 • برگزاری همایش های سالانه و معرفی بهترین ایرلاین، فرودگاه و اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه تندیس ایمنی و رضایتمندی مسافر

 •  این انجمن افتخار دارد با همت  نخبگان و متخصصان صنعت هوانوردی گامی موثر در جهت شکوفایی و توسعه فراگیر صنعت هوانوردی با محوریت ایمنی  در جهت تحقق اهداف سازمان هواپیمایی کشوری بردارد.