• کمک در تدوین نقشه جامع توسعه ایمنی هوانوردی با همکاری متولیان صنعت

 • توسعه و ترویج فرهنگ ایمنی هوایی و هوپیمایی کشور در سطوح مختلف صنعت

 • ارائه پکیج های آموزشی ایمنی هوائی وایمنی فرودگاهی

 • برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت ایمنی در جهت توسعه و گسترش ایمنی هوایی

 • همکاری با سازمانها و متولیان صنعت هوایی در به روزرسانی آئین نامه ها و قوانین ایمنی هوایی و هواپیمایی.

 • ارائه خدمات مشاوره و نظارتهای ایمنی در جهت توسعه و ارتقاء سطح ایمنی برای متقاضیان داخلی و منطقه ای

 • بر گزاری نشستها و اجرای همایش های ایمنی با همکاری و مشارکت سازمانهای مرتبط

 • تدوین وتکثیر بولتن ، تابلو و بردهای ایمنی برای اطلاع رسانی جهت استفاده در مکانهای فرودگاهی

 • تدوین و نشرسالانه و یا ماهنامه های ایمنی

Goals Editorial the Iran safety development map with cooperation of related group  Development & promotion the safety culture of aviation Present the self-study&E-learning for aviation & airport safety Training program to grow up the knowledge of aviation safety Cooperate with organizations, companies for renew the rules, regulations & methods Consulting & supervision of safety, HSE …etc Organizing the conferences & workshops for aviation safety Publish & compile the books, bulletin & safety boards  Published the safety magazines

 

برنامه ها

 • گردآوری و شناسایی مباحث ایمنی بین المللی هوانوردی و به اشتراک گذاری آنها
 • پیاده سازی برنامه های سنجش استانداردهای ایمنی و ریسک هوانوردی
 • ممیزی سیستم های مدیریت ایمنی و کیفیت
 • ارائه آموزشهای تخصصی هوانوردی با همکاری موسسه های آموزشی داخلی و خارجی نظیر: مدیریت هوانوردی، مدیریت ریسک، مدیریت ایمنی و….
 • کارشناسی و مشاوره بیمه هوانوردی
 • انتشار نشریه مدیریت ریسک و ایمنی هوانوردی
 • برگزاری همایش های ایمنی
 • انجام پروژه های تحقیقاتی، پژوهش با دانشگاه ها و صنعت هوانوردی در خصوص ایمنی هوانوردی
 • همکاری با نهادهای دولتی و غیردولتی در جهت توسعه بررسی سوانح
 • ارائه خدمات مشاوره ای به سازمان های دولتی و غیردولتی در جهت توسعه ایمن صنعت هوانوردی
 • همکاری علمی، تحقیقاتی و آموزشی با انجمن های هوانوردی داخلی و خارجی
 • برگزاری همایش های سالانه و معرفی بهترین ایرلاین، فرودگاه و اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه تندیس ایمنی و رضایتمندی مسافر
 • این انجمن افتخار دارد با همت نخبگان و متخصصان صنعت هوانوردی گامی موثر در جهت شکوفایی و توسعه فراگیر صنعت هوانوردی با محوریت ایمنی در جهت تحقق اهداف سازمان هواپیمایی کشوری بردارد.