دلایل حوادث هوایی، تاخیر و فرود‌های اضطراری | عمر ناوگان هوایی بالاست

دلایل حوادث هوایی، تاخیر و فرود‌های اضطراری | عمر ناوگان هوایی بالاست

دلایل حوادث هوایی، تاخیر و فرود‌های اضطراری | عمر ناوگان هوایی بالاست

با توجه به سوانح و اتفاقاتی که اخیرأ در صنعت هواپیمایی کشور از جمله تاخیرهای طولانی و یا فرودهای اضطراری می توان گفت که این موضات حاکی از بالا بودن عمر ناوگان های هوایی می باشد.

درحالی که عمر ناوگان هوایی کشور به طول 22سال می رسد، باید پذیرفت که این عدد در سطح جهان مقدار قابل توجهی است. 

با آنکه اخیرأ تعدادی هواپیما برای این صنعت خریداری شده است البته باید قبول کرد که این تعداد هواپیما خریداری شده تاثیری بر نوسازی ناوگان هوایی نداشته.

سوال اینجاست که آیا سازمان هواپیمایی نقشی در ارائه توصیه ها و هشدارها برای انجام پرواز در شرایط نامساعد دارد؟

در پاسخ به این سوال اینگونه باید جواب داد که: براساس مقررات بین المللی ایرلاین ها و خود خلبان های آن شرکت هستند که گزارش هواشناسی و ارزیابی شرایط جوی را تاییدمی کنند.

همانطور که سن ناوگان هوایی کشور ایران بالاست نباید از احتیاط های بیشتر مضایقه کنیم چرا که با هر سقوط یا خرابی ناوگان هوایی هزینه های بیشتری هم از لحاظ معنوی و هم از لحاظ مادی می پردازیم.