وظایف سازمان هواپیمایی کشوری

رئیس جدید سازمان هواپیمایی کشوری به پیشنهاد وزیر راه‌ وشهرسازی به هیأت دولت معرفی می‌شود و در صورت موافقت حکم ریاست برای او صادر خواهد شد.

وظایف سازمان هواپیمایی کشوری که به مثابه نماینده دولت در جهت اعمال حاکمیت در صنعت حمل‌ونقل هوایی کشور است شامل سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و تعیین خط‌مشی‌های فن، اقتصادی، بازرگانی بین‌المللی حمل‌ونقل هوایی کشور، تعدد جایگاه دستگاه‌های ناوبری و کمک ناوبری و ارتباطی در فرودگاه‌ها و نظارت بر عملکرد فرودگاه‌ها، آموزش و تربیت پرسنل متخصص هواپیمایی و تهیه طرح موافقتنامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی و مبادله آنها و تایید انواع هواپیماهایی که می‌توانند در ایران به فعالیت حمل‌ونقل هوایی بپردازند، است.

همچنین تدوین استاندارد پرواز، نظارت بر شرکت‌های هواپیمایی از نظر تایید صلاحیت و رعایت نکات و استانداردهای ایمنی و صدور گواهینامه‌ها و تدوین و تنظیم مقررات مربوطه، صدور، تمدید، تعلیق و لغو مجوز تاسیس دفاتر خدمات مسافرت هوایی، نظارت و ارزیابی مستمر نحوه فعالیت دفاتر خدمات مسافرت هوایی، تهیه و تدوین دستورالعمل‌های امنیتی، حفاظتی با رعایت مقررات و استانداردهای بین‌المللی و داخلی مربوطه و نظارت بر اعمال آنها و عضویت و ارتباط با سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری(ICAO) و سایر سازمان‌های جهانی ذیربط با رعایت مقررات مربوطه‌تر دیگر وظایف این سازمان است.

بنابر این گزارش بررسی سوانح و حوادث هواپیمایی و اعمال مجازات‌های لازمه طبق مقررات مربوطه، بررسی و ارائه طرح‌های فرودگاهی و نظارت بر رعایت استانداردهای بین‌المللی مربوطه نیزاز

 

دیگر وظایف سازمان هواپیمایی کشوری است

سازمان هواپیمایی کشور دارای شش بخش است که عبارتند از:

  • معاونت استاندارد پرواز

  • معاونت هوانوردی و امور بین‌الملل

  • معاونت توسعه و مدیریت منابع

  • بخش ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

  • حراست

  • دفتر ریاست و روابط عمومی

این سازمان همچنین دارای چهار کمیتهٔ مقدماتی، تخصصی، بازنگری و عالی به منظور استانداردسازی و ساماندهی صنعت هواپیمایی ایران است.