وظایف سازمان هواپیمایی کشوری

رئیس جدید سازمان هواپیمایی کشوری به پیشنهاد وزیر راه‌ وشهرسازی به هیأت دولت معرفی می‌شود و در صورت موافقت حکم ریاست برای او صادر خواهد شد.

وظايف سازمان هواپيمايي كشوري كه به مثابه نماينده دولت در جهت اعمال حاكميت در صنعت حمل‌ونقل هوايي كشور است شامل سياستگذاري و برنامه‌ريزي و تعيين خط‌مشي‌هاي فن، اقتصادي، بازرگاني بين‌المللي حمل‌ونقل هوايي كشور، تعدد جايگاه دستگاه‌هاي ناوبري و كمك ناوبري و ارتباطي در فرودگاه‌ها و نظارت بر عملكرد فرودگاه‌ها، آموزش و تربيت پرسنل متخصص هواپيمايي و تهيه طرح موافقتنامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي و مبادله آنها و تاييد انواع هواپيماهايي كه مي‌توانند در ايران به فعاليت حمل‌ونقل هوايي بپردازند، است.

همچنين تدوين استاندارد پرواز، نظارت بر شركت‌هاي هواپيمايي از نظر تاييد صلاحيت و رعايت نكات و استانداردهاي ايمني و صدور گواهينامه‌ها و تدوين و تنظيم مقررات مربوطه، صدور، تمديد، تعليق و لغو مجوز تاسيس دفاتر خدمات مسافرت هوايي، نظارت و ارزيابي مستمر نحوه فعاليت دفاتر خدمات مسافرت هوايي، تهيه و تدوين دستورالعمل‌هاي امنيتي، حفاظتي با رعايت مقررات و استانداردهاي بين‌المللي و داخلي مربوطه و نظارت بر اعمال آنها و عضويت و ارتباط با سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري(ICAO) و ساير سازمان‌هاي جهاني ذيربط با رعايت مقررات مربوطه‌تر ديگر وظايف اين سازمان است.

بنابر اين گزارش بررسي سوانح و حوادث هواپيمايي و اعمال مجازات‌هاي لازمه طبق مقررات مربوطه، بررسي و ارائه طرح‌هاي فرودگاهي و نظارت بر رعايت استانداردهاي بين‌المللي مربوطه نيزاز

 

ديگر وظايف سازمان هواپيمايي كشوري است

سازمان هواپیمایی کشور دارای شش بخش است که عبارتند از:

  • معاونت استاندارد پرواز

  • معاونت هوانوردی و امور بین‌الملل

  • معاونت توسعه و مدیریت منابع

  • بخش ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

  • حراست

  • دفتر ریاست و روابط عمومی

این سازمان همچنین دارای چهار کمیتهٔ مقدماتی، تخصصی، بازنگری و عالی به منظور استانداردسازی و ساماندهی صنعت هواپیمایی ایران است.