عجیب ترین چیز هایی که در فرودگاه کشف شد

عجیب ترین چیز هایی که در فرودگاه کشف شد

با توجه به اینکه با هواپیما می توان زودتر از وسایل نقلیه دیگر به مقصد رسید، اما هر چیزی را نمی توان با هواپیما حمل کرد و بعضی اوقات چیزهایی در بار مسافران پیدا می شود که باعث تعجب مسئولان فرودگاه می شود.

در کشورهای مختلف، قوانینی برای حمل اشیا و وسائل های متفاوت در سفرهای هوایی وجود دارد، با این وجود همیشه هستند اشخاصی که این قوانین را نقص کنند و در بارهایشان چیزهایی که غیرقانونی می باشد را قرار می دهند، با این وجود برخی از این موارد نادر و البته خیلی عجیب است، در زیر برخی از این موارد در فرودگاه ها دیده شده است.

  • حمل جسد!!!

گیتا جارانت و دخترش به همسر گیتا(آقای کِرت ویلی گارانت 91 ساله) قصد داشتند از انگلیس به آلمان  سفرکنند، البته آقای کرت مرده بود و در حقیقت خانواده یک جسد را با خودش حمل می کرد!! آن ها جسد آقای کرت را روی ویلچر گذاشته بودند و برایش عینک دودی زده بودند، اما ماموران حفاظتی بعد از اینکه متوجه می شوند یک جسد روی ویلچر است، خانم جارانت به همراه دخترش دستگیر می کنند.

در ابتدا خانم جارانت ادعا داشته که نمی دانستند همسرش مرده و تصور می کرده او به خواب رفته است، اما در نهایت اعتراف کردند که حمل جسد هزینه اضافی برایشان داشته است تصمیم می گیرند چنین برنامه ای را انجام بدهند.

  • قاچاق میمون

قاچاق کردن یا پنهان کردن هر اشیایی در زیر لباس باشد، چنذان موضوع جالبی نیست و آدم های زیادی این کارها انجام می دهند، اما یک مرد که از دبی به مقصد دهلی نو در کشور هندوستان می رفت، یک میمون زنده را زیر لباسش پنهان کرده بود!!!. البته این میمون، حیوان خاصی می باشد که قابلیت های پزشکی دارد، به هرحال قاچاق میمون زنده آن هم زیر لباس کار عجیبی نیز می توان باشد.

  • لاک پشتی به شکل همبرگر

زمانیکه آقای لی می خواست از چین پرواز کند، به همراه خود یک همبرگر داشت، اما به هنگام عبور از دستگاه اشعه ایکس ماموران متوجه یک دست و پای کوچک در ساندویچ او شدند!!، آقای لی در ابتدا انکار می کرد که هیچ حیوانی را با خود ندارد، اما در نهایت می گوید که می خواسته لاک پشتش را همراه خود ببرد!! او لاک پشت را شبیه به ساندویچ همبرگر درست کرده بود!!!!!.

  • 44 خزنده در یک چمدان

مردی که قصد داشت با چمدانی پر از مارمولک و مار کمیاب استرالیا را به مقصد کشور دیگری ترک کند، در فرودگاه دستگیر شد!! این خزنده های بسیار نادر و با ارزشمند بودند، او تصمیم داشت این خزنده ها بهبانکوک ببرد که در همان ابتدا در فرودگاه دستگیر شد و مارها به باغ وحش سیدنی تحویل دادند.