معرفی سیستم مدیریت ایمنی (SMS)

با توجه به اینکه اهداف اصلی یک بنگاه تجاری به عنوان شرکت هوانوردی ارائه سرویس مطلوب و به ازای آن سودآوری اقتصادی می باشد ، به منظور حفظ کیفیت در ارائه خدمات به مسافرین خود ؛ قاعدتا شرکت هواپیمائی ملزم به رعایت دقیق و جدی استانداردهای بین المللی در حوزه هوانوردی می باشد.

سازمان هواپیمائی کشوری به عنوان ناظر و دستگاه حاکمیتی در هر کشور به عنوان نماینده ICAO می باشد که شرکت های هواپیمائی مجوز فعالیت خود را در صورت رعایت قوانین مربوطه اخذ خواهند نمود.

از سال 2013 میلادی ، مطابق تدوین و انتشار ضمیمه 19 پیمان شیکاگو مبنی بر استقرار سیستم مدیریت ایمنی در تمامی شرکت های هوانوردی ، ایمنی مفهومی جدید یافت که پیاده سازی و اجرای آن در چهار مرحله قابل برنامه ریزی اعلام گردید.

بر این اساس ایمنی عبارت است از کاهش صدمه به افراد و دارایی آنها تا سطح قابل قبول بر اساس یک سری عملیاتی که بتواند خطرات را شناسایی و مدیریت نماید.

نکته مهم اینکه پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی نیازمند فرهنگ سازی ریشه ای و عمیق در کلیه سطوح شرکت هواپیمائی میباشد.لذا دفتر مدیریت ایمنی هر شرکت هواپیمائی موظف به برنامه ریزی دقیق به منظور افزایش دانش کارکنان و ایجاد بستر مناسب جهت ارتقای سطح کیفی و ایمنی شرکت علی الخصوص ایجاد فرهنگ گزارش دهی داوطلبانه مخاطرات می باشد چراکه محیط های کاری در صنعت هوانوردی از ارتباطات و مولفه های پیچیده ای مابین یکدیگر برخودار هستند که شناسایی و درک عملکردهای عملیاتی آنها و اثراتی که بر روی محیط های کاری و مولفه های گوناگون آنها دارند، ضروری است.

هر جایی که انسان با تجهیزات یا به عبارتی فن آوری ها ارتباط دارد، خطاهای انسانی نیز وجود دارد.خطاهای انسانی همواره وجود دارد و یک عامل ترغیب کننده است و هیچگاه نمی توان آن را حذف کرد و هر کسی مرتکب آن می شود و این امری طبیعی است ولی باید به نحوی آن را کنترل و به حداقل کاهش داد.

شرکت هواپیمائی قشم در راستای تعامل نزدیک کاری و حل کارشناسی مشکلات به جد در راستای ایجاد فرهنگ خلاق در ارائه اطلاعات قدم برداشته است زیرا تمامی کارکنان در کلیه سطوح شرکت به مانند چرخ دنده هایی می باشند که عملکرد تک تک چرخ دنده ها بر محصول نهایی اثرگذار خواهد بود.

در حال حاضر دفتر مدیریت ایمنی هواپیمائی قشم به عنوان واحد مستقل زیر مجموعه حوزه مدیریت عامل شرکت و تحت نظارت کارشناسی و دقیق دفاتر ایمنی و بررسی سوانح سازمان هواپیمائی کشوری مطابق دستورالعمل شماره 1019 سازمان مذکور نسبت به پیاده سازی مندرجات ANNEX19 در حال فعالیت می باشد و با برنامه ریزی های مدون آموزشی با همکاری مدیریت محترم آموزش و بهسازی منابع انسانی نسبت به ارتقای فرهنگ ایمنی در تمامی سطوح شرکت گامی موثر و کارآمد برداشته است.